Câu chuyện khách hàng

Data

Xây dựng Data Platform cho một ngân hàng để sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn, làm nền tảng thúc đẩy công việc kinh doanh.

Dịch vụ

Xây dựng Data Platform

Công cụ

Pentaho, ODI, Oracle, Power BI, Tableau

Hiện trạng

Một ngân hàng đang trong quá trình tái cấu trúc để tăng cường khả năng cạnh tranh và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Ngân hàng này đang gặp khó khăn trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu của mình.

Các hệ thống hiện tại không hiệu quả, dữ liệu phân tán và khó tiếp cận, gây khó khăn trong việc phân tích và đưa ra quyết định. Ngân hàng muốn triển khai một Data Platform để có thể sử dụng hiệu quả hơn dữ liệu của mình, lấy dữ liệu làm nền tảng để thúc đẩy công việc kinh doanh.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, VSI đã tư vấn ngân hàng xây dựng lộ trình cho một data platform hoàn chỉnh, bao gồm các thành phần: Data Integration Tools, Operational Intelligence Platform, Traditional Data Warehouse Platform, Non-Relational Platforms, Data Visualisation,…

Trong giai đoạn đầu của lộ trình xây dựng Data Platform, VSI đã cùng khách hàng triển khai Real-Time Data Pipeline sử dụng những công cụ như Oracle Golden Gate, Apache Kafka, Apache Spark; tối ưu Batch Data Pipeline hiện có của khách hàng sử dụng Pentaho Data Integration. Với Visualisation, VSI tư vấn khách hàng lựa chọn Oracle BI Publisher và Tableau.

Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn khách hàng về Data Governance để đảm bảo việc sử dụng và truy cập dữ liệu được điều chỉnh một cách an toàn và tuân thủ quy định pháp lý, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.

Kết quả

Với việc đầu tư xây dựng Data Platform, ngân hàng có được sự linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu. Hệ thống có khả năng tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, hệ thống được xây dựng với kiến trúc có khả năng mở rộng, giúp ngân hàng đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng và sự thay đổi trong ngành ngân hàng. Tích hợp Data Governance và Data Security sẽ đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

BẠN CÓ NGHĨ BẠN CŨNG CẦN?

Chúng tôi tự hào được mang kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn của mình để hỗ trợ khách hàng giải quyết các bài toán về công nghệ, từ đó nắm bắt cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thời đại kỹ thuật số.