Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ hệ thống tưới tự động không dây cho Khu đô thị Ecopark

  • Thứ hai, 19/08/2019
Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark
Thời gian triển khai: Năm 2019
Địa điểm triển khai: Khu đô thị Ecopark
Quy mô dự án: Sản xuất, lắp đặt bộ điều khiển đóng mở van điện từ điều khiển từ xa, bộ thiết bị cảm biến thu thập thông tin thời tiết và bộ thu phát sóng.