Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

  • Thứ tư, 22/05/2019

Dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

Ngân hàng Liên danh Lào Việt (LaoVietBank) là một trong những khách hàng lớn của VSI tại Lào. Với uy tín sẵn có tại thị trường Việt Nam, VSI đã được LaoVietBank lựa chọn là đối tác cung cấp hàng hóa và dịch vụ ngay từ những ngày đầu khi tiếp cận thị trường Lào.

     Dự án đầu tiên mà VSI thực hiện cho LaoVietBank là dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị và triển khai Trung tâm dự phòng cho Ngân hàng Liên doanh Lào Việt”, trong đó, VSI thực hiện cung cấp và triển khai Hệ thống máy chủ IBM, hệ thống máy chủ HP, tủ Rack, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật với giá trị hợp đồng tương đối lớn. Địa điểm triển khai được thực hiện tại Khu phức hợp NoongTha - Bản Nongtha, Huyện Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn. Mặc dù không phải là dự án quá khó, tuy nhiên, liên quan đến việc xây dựng Trung tâm dữ liệu thì luôn đòi khỏi tất cả hệ thống thiết bị và phần mềm phải được triển khai một cách chính xác để đảm bảo hoạt động ổn định cho Trung tâm trong tương lai. Hiểu rõ được điều này, VSI đã nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cần có của một trung tâm dữ liệu. Thành công của dự án đã phần nào giúp VSI tiếp cận sâu hơn vào thị trường Lào và có thêm nhiều khách hàng mới tại đây.

Hình1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5