Dịch vụ Database-Care (DBCare)

  • Thứ ba, 13/08/2019

Với dịch vụ DBCare, cán bộ kỹ thuật VSI sẽ luôn đồng hành cùng hệ thống CSDL của khách hàng, hỗ trợ xử lý sự cố phát sinh, tư vấn các giải pháp nhằm nâng cao mức độ ổn định của CSDL, đồng thời cam kết chủ động từ việc tiếp cận vấn đề đến việc hỗ trợ kỹ thuật, từ đó mang lại lợi ích hiện hữu, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của khách hàng.