GIẢI PHÁP DỮ LIỆU

  • Thứ tư, 14/08/2019

Với vai trò vô cùng to lớn của hệ thống CNTT  đối với sự phát triển của doanh nghiệp hiện nay, hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) ngày càng trở thành tài sản quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. CSDLlà thành phần cơ bản nhất trong mọi hệ thống ứng dụng, từ các ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho đến các ứng dụng trao đổi thông tin, hỗ trợ người dùng, marketing, dịch vụ khách hàng .

       Do vậy,việc trang bị hệ thống CSDL của mỗi doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Hệ thống CSDL phải luôn sẵn sàng, có khả năng hoạt động với hiệu năng cao và đảm bảo tính toàn vẹn ngay cả khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra hệ thống CSDL còn phải được bảo đảm an toàn trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài và bên trong, có khả năng hiệu chỉnh, nâng cấp, mở rộng linh hoạt.

       Với sự hợp tác lâu dài và nhiều năm kinh nghiệm về các giải pháp về dữ liệu như Oracle, IBM, Symantec, … Các giải pháp về dữ liệu mà VSI đã triển khai gồm có: Giải pháp Database (Oracle, DB2, SQL Server, …), Data Virtualization, Data Guard, Data Replication, Data Protection, Data Integration, Backup Data…