Giải pháp RPA

  • Thứ ba, 13/08/2019
RPA (Robotic Process Automation) là khái niệm chỉ Robot phần mềm trong máy tính thay thế lao động trí óc thực hiện tự động các công việc bàn giấy (chủ yếu là công việc có logic cố định). RPA làm việc với các phần mềm và ứng dụng trí thông minh để thực hiện các công việc có khối lượng lớn, lặp đi lặp lại theo chu kỳ như: nhập liệu, tạo đơn hàng, cấp quyền truy cập và các công việc đòi hỏi tính liên tục với nhiều hệ thống khác nhau.
Với khả năng Mô hình hóa các quy trình, Tự động hóa trên môi trường web, Tự động hóa trên môi trường desktop, các Template có sẵn theo mô hình kinh doanh … RPA mang tới các giải pháp tự động hóa và số hóa một cách toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp cải thiện năng suất và tiết kiệm chi phí.