Giải pháp số hóa tài liệu

  • Thứ ba, 13/08/2019
Số hóa tài liệu là hình thức chuyển đổi các tài liệu dạng giấy lưu trữ trong các kho, tủ tài liệu sang tài liệu dạng số lưu trữ trong máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị lưu trữ nội dung số nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành cũng như khai thác nguồn thông tin.
Khi cung cấp giải pháp này cho khách hàng, chúng tôi luôn cam kết bảo mật thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ.