Khối Doanh nghiệp

 • Thứ sáu, 16/08/2019

 • Tổng công ty Điện lực miền Nam
 • Công ty Quản lý bay miền Bắc
 • Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay
 • Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không
 • Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Khu vực miền bắc
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark
 • Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Galaxy Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Quản lý khách sạn Mường Thanh
 • Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Dầu khí Lào