Máy chủ và lưu trữ

  • Thứ ba, 13/08/2019
Là đơn vị cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống đồng thời là đối tác cao cấp của các hãng cung cấp thiết bị, giải pháp máy chủ – lưu trữ hàng đầu thế giới như IBM, HPE, Dell EMC… VSI có khả năng giúp các tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu hoạt động, điều kiện vận hành và mức độ ưu tiên hoạt động, trong khi vẫn bảo đảm tính bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống CNTT lâu dài.