Ngân hàng Liên doanh Lào Việt

  • Thứ ba, 16/04/2019

Dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

Quy mô dự án: Cung cấp và triển khai toàn bộ hệ thống máy chủ IBM, HP, tủ Rack hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, bảo mật cho trung tâm dữ liệu dự phòng Ngân hàng Liên doanh Lào Việt.

Địa điểm triển khai: Khu phức hợp NoongTha - Bản Nongtha, Huyện Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn.

Hình1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5