BẢN TIN VSI

Thứ năm, 06/09/2018

(PL&XH;) - Ngày 8/6, Cty Cổ phần Đầu tư -xây dựng Thiên Lộc, Chủ đầu tư Dự án đã tổ chức họp báo công bố hoàn thành giai đoạn I dự án “Xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm

Giải pháp Trung tâm dữ liệu

Thứ hai, 28/01/2019

Các doanh nghiệp, tổ chức mà có mô hình ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động tác nghiệp như: các tổ chức, bộ ban ngành, ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh lớn, trường đại học, các bộ ngành của chính phủ. Trung tâm dữ liệu được xây dựng trong phạm vi một địa điểm và triển khai các thiết bị CNTT đóng vai trò trung tâm điều hành mọi hoạt động của các hệ thống.

Xem thêm

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

Thứ năm, 06/09/2018

(PL&XH;) - Ngày 8/6, Cty Cổ phần Đầu tư -xây dựng Thiên Lộc, Chủ đầu tư Dự án đã tổ chức họp báo công bố hoàn thành giai đoạn I dự án “Xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)

Thứ tư, 22/05/2019

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)

Xem thêm

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Thứ năm, 06/09/2018

(PL&XH;) - Ngày 8/6, Cty Cổ phần Đầu tư -xây dựng Thiên Lộc, Chủ đầu tư Dự án đã tổ chức họp báo công bố hoàn thành giai đoạn I dự án “Xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Thứ tư, 22/05/2019

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Xem thêm

Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

Thứ tư, 22/05/2019

Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

Xem thêm

Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

Thứ tư, 22/05/2019

Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

Xem thêm