Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

  • Thứ ba, 16/04/2019

Dự án: Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

Quy mô thực hiện: Cung cấp và triển khai hệ thống máy chủ (Máy chủ cơ sở dữ liệu, Máy chủ ứng dụng, Máy chủ dự phòng), hệ thống mạng (Switch, Router/Firewall), UPS, KVM và license phần mềm cho Công ty nước Vientiance.

Địa điểm triển khai: Công ty nước Vientiane – KaisonePhomvihan Ave, P.O.Box 2571

Hình 1

Hình 2

Hình 3