Triển khai thiết bị tích hợp và bảo mật cho ứng dụng của Ngân hàng BIDV

  • Thứ năm, 15/08/2019
Khách hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Thời gian triển khai: Năm 2018
Địa điểm triển khai: Trung tâm dữ liệu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Quy mô dự án: Cung cấp và triển khai hệ thống máy chủ Datapower, phần mềm B2B module for IBM.