Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

  • Thứ tư, 22/05/2019

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

 

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hàng ngày đã trở thành xu thế tất yếu. Căn cứ theo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thực hiện triển khai dự án “Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020” nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của việc triển khai các ứng dụng CNTT trong việc tham mưu, quản lý và điều hành của các cơ quan Đảng trong hiện tại và tương lai. Trong đó, việc bổ sung trang bị mới các thiết bị CNTT là một trong những yếu tố đầu tiên quan trọng nhất quyết định hiệu quả của việc ứng dụng CNTT.

Trải qua quá trình đấu thầu nghiêm ngặt, VSI đã trở thành nhà thầu trúng thầu gói thầu số 2: “Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị (mới 100%)” thuộc dự án nêu trên. Quy mô của gói thầu bao gồm việc cung cấp và triển khai Hệ thống máy chủ, thiết bị sao lưu dữ liệu, thiết bị mạng và bảo mật, thiết bị quản lý kết nối Internet, phần mềm hệ thống, hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu và thi công mạng LAN tại Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh – Số 12 Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, VSI đã hoàn thành triển khai đúng tiến độ và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của dự án.