Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)

  • Thứ tư, 22/05/2019

Dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)”

Công nghệ thông tin hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần thay đổi cơ cấu xã hội, phong cách sống, học tập và làm việc của con người. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nên Đảng, Nhà nước đã sớm có những chủ trương, chính sách ứng dụng và phát triển lĩnh vực quan trọng này như Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị; Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước v.v.

Trên tinh thần chung đó, để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng, đưa ứng dụng CNTT trở thành hoạt động thường xuyên, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thực hiện triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)”.

Với kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực CNTT, VSI đã được Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lựa chọn là nhà thầu để thực hiện gói thầu “Đầu tư cung cấp, lắp đặt hạ tầng Trung tâm dữ liệu” thuộc dự án nêu trên. Địa điểm triển khai của dự án là tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Số 1 Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Các thiết bị do VSI cung cấp và triển khai bao gồm Hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, thiết bị quản lý kết nối Internet, phần mềm hệ thống và hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu. Bằng nỗ lực và thái độ làm việc nghiêm túc, cán bộ của VSI đã hoàn thành triển khai gói thầu đúng tiến bộ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu từ phía khách hàng.

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4