INFRASTRUCTURE

Các giải pháp về hạ tầng của chúng tối đảm hiệu suất đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu mỗi khách hàng

Dịch vụ máy chủ, thiết bị lưu trữ và hệ thống mạng

Dịch vụ máy chủ, thiết bị lưu trữ và hệ thống mạng là một giải pháp toàn diện để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố máy chủ, thiết bị lưu trữ và hệ thống mạng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin trong một tổ chức hoặc môi trường kỹ thuật, mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Máy chủ: Cung cấp dịch vụ, tập trung quản lý tài nguyên, tăng tính sẵn sàng và độ tin cậy.
 • Thiết bị lưu trữ: Lưu trữ dữ liệu, sẵn sàng mở rộng, tăng hiệu quả làm việc.
 • Hệ thống mạng: Giao tiếp và chia sẻ thông tin, truy cập và chia sẻ các tài nguyên, dữ liệu từ xa, quản lý từ xa.

Dịch vụ bảo mật

Dịch vụ bảo mật là một tập hợp các giải pháp và công nghệ để bảo vệ các hệ thống, ứng dụng và dữ liệu của khách hàng trước các mối đe dọa bảo mật. Dịch vụ bảo mật bao gồm nhiều phương pháp như mã hóa, xác thực, kiểm soát truy cập, giám sát và phát hiện các mối đe dọa bảo mật. Các lợi ích của dịch vụ bảo mật bao gồm:

 • Bảo vệ dữ liệu của khách hàng trước các mối đe dọa như tấn công mạng, virus, malware hoặc các cuộc tấn công khác.
 • Cung cấp tính năng xác thực để đảm bảo rằng chỉ các người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào các tài khoản, hệ thống và dữ liệu của khách hàng.
 • Cung cấp giải pháp giám sát dữ liệu giúp khách hàng phát hiện các mối đe dọa bảo mật và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời.

Dịch vụ Private Cloud

Dịch vụ private cloud là một giải pháp cho doanh nghiệp hoặc tổ chức để xây dựng và quản lý các ứng dụng, dữ liệu và hạ tầng trên một nền tảng đám mây riêng. Dịch vụ Private Cloud cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt và kiểm soát cao hơn so với việc sử dụng các nền tảng đám mây công cộng. Một số lợi ích của dịch vụ Private Cloud bao gồm:

 • Khách hàng được kiểm soát hoàn toàn về quản lý và bảo mật dữ liệu của mình.
 • Khách hàng có thể tùy chỉnh các tài nguyên và tính năng của nền tảng đám mây theo nhu cầu của mình, đáp ứng với sự thay đổi hoặc mở rộng của doanh nghiệp.
 • Dịch vụ Private Cloud cung cấp tài nguyên và lưu trữ riêng biệt, giúp đảm bảo hiệu suất cao và độ ổn định của ứng dụng và dịch vụ.

Công nghệ

Công nghệ chúng tôi áp dụng

 • Server

 • Network

 • Storage

 • Virtualization

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

VSI TỰ HÀO ĐƯỢC PHỤC VỤ

KHÁCH HÀNG

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG TẠI VSI

Khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng về khách hàng của chúng tôi và khám phá cách các giải pháp của chúng tôi đã giúp họ tối ưu hóa các quy trình, tăng hiệu quả và đạt được các mục tiêu kinh doanh của họ

Xem thêm

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI